1

Per a petits i grans

Judo

La UNESCO va declarar el judo com el millor esport formatiu per a nens i joves de 4 a 21 anys, ja que per les seves possibilitats psicomotrius aporta una educació física integral (ubicació espacial, perspectiva, ambidextrisme , lateralitat, llançar, tirar, empènyer, arrossegar, saltar, rodar, caure, coordinació conjunta i independent de les dues mans i peus, etc.

Així mateix, fonamenta la relació amb les altres persones, fent ús del joc i la lluita com a element integrador-dinamitzador per cercar un condicionament físic general i idoni


2

Protecció especialitzada

Defensa personal

La defensa personal o autodefensa és un conjunt d’habilitats tecnicotàctiques encaminades a impedir o repel·lir una agressió, realitzades per un mateix i per a sí mateix.

També rep altres denominacions com autoprotecció o seguretat personal, però aquests conceptes tenen un àmbit més ampli, on destaca fonamentalment el component preventiu

Tens cap dubte?

Vols començar a pràcticar alguna disciplina? contacta amb nosaltres:

    Assumpte:

    Tens cap dubte?

    Vols començar a pràcticar alguna disciplina? contacta amb nosaltres:

      Assumpte: