Judo a les Escoles

El Judo Vall del Terri, a més, ha anat entrant a les escoles del Pla de l'Estany durant els últims anys, oferint diversos extraescolars de Judo per nens de Primària i Parvulari. Per mitjà de les anomenades "Descobertes de Judo", els monitors de l'escola de Judo fan tastets d'aquest esport en col·laboració dels monitors d'Educació Física dels centres escolars.

Que els nostres monitors vinguin a fer una Descoberta de Judo a la vostra escola és molt símple, i podreu apropar els vostres alumnes a aquest esport tant recomamant per als nens. Si després de la descoberta hi ha prou cuòrum per dur a terme un extraescolar, el Judo Vall del Terri us proposarà un pla personalitzat per adequar-se a les necessitats i disponibilitats de cada escola. Cal remarcar que el Judo Vall del Terri proporciona la totalitat del material necessari per a la realització tant de les descobertes com dels extraescolars, a excepció dels Judoguis, que els podrà adquirir cada judoca un cop inicii la pràctica de l'esport.

Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'apartat de Contacte