Què és el Judo?

Perquè fer Judo?

La UNESCO va declarar el judo com el millor esport inicial formatiu per a nens i joves de 4 a 21 anys, ja que permet una educació física integral, potenciant, per mitjà del coneixement d’aquest esport, totes les seves possibilitats psicomotrius (ubicació espacial, perspectiva, ambidextrisme , lateralitat, llançar, tirar, empènyer, arrossegar, saltar, rodar, caure, coordinació conjunta i independent de les dues mans i peus, etc.) i de relació amb les altres persones, fent ús del joc i la lluita com a element integrador-dinamitzador i introduint la iniciació tècnic-tàctic-esportiva de forma adaptada, a més de cercar un condicionament físic general, idoni.

Els valors del Judo:

  • LA CORTESIA: És el respecte als altres.
  • EL CORATGE: És fer el que és just.
  • L’HONOR: És ser fidel a la paraula donada.
  • LA SINCERITAT: És expressar-se sense disfressar el pensament.
  • LA MODÈSTIA: És parlar de si mateix sense orgull.
  • EL RESPECTE: Sense respecte cap confiança pot néixer.
  • L’AUTOCONTROL: És callar quan puja la ira.
  • L’AMISTAT: És el més pur dels sentiments de l’ésser humà.

Què representa practicar Judo?

Aquesta disciplina enfocada com a esport per a tothom pretén no tant enaltir l’esport d’alta competició com animar al major nombre possible de persones a practicar amb regularitat una activitat física o un esport de temps lliure. Per als més joves, que representa el 70 per cent de tots els practicants, la iniciació al judo, de caràcter lúdic, és una forma de descobrir el seu cos i de preparació a una veritable pràctica esportiva. D’adolescents seva pràctica serà més tècnica i de descobriment dels aspectes culturals. D’adult, el judoka podrà seguir la pràctica tradicional, espècie d’esport d’equilibri físic i mental o art de viure: el judo és un esport que equilibra psíquica i mentalment. A la tercera edat, amb la condició d’establir algunes precaucions elementals, podran seguir l’estudi del judo al seu ritme, substituint cada vegada més la força muscular per l’harmonia en el gest.
El judo és un esport en el qual es veu involucrat tot el cos i la intensitat i demanda cardiovascular poden ser modulats perfectament per l’esportista. Combina perfectament la força, la tàctica de combat i la tècnica, de manera que es produeix un desenvolupament integral de la persona. Hi cal combinar una bona preparació física tant de tipus anaeròbic com aeròbic, ja que a les accions explosives i de gran velocitat cal afegir una gran resistència per aguantar la durada d’un combat.
Per a la seva pràctica, a més es requereix una preparació física de base mínima que millora a mesura que aprèn la tècnica i cal portar de forma paral·lela una preparació física general, que ens prepari per afrontar bé els esforços. Com qualsevol disciplina esportiva, exigeix ​​un escalfament previ per evitar les lesions. També és convenient realitzar un programa d’estiraments musculars per posar al múscul en les condicions idònies abans de la sessió i per descarregar la tensió muscular producte de l’entrenament.
El judo és un esport que segueix una progressió en l’aprenentatge de les tècniques que facilita la seva assimilació i evita accidents. El primer que s’ensenya és a caure, i a partir d’aquí comencen a realitzar-se la resta de les tècniques. Cal comptar amb el material esportiu adequat: bàsicament quimono o judogi, i la superfície sobre la qual es practica: el tatami. El judogi està compost per una jaqueta i uns pantalons, a més del cinturó, que són d’un teixit de cotó resistent per permetre les preses, i el tatami és una superfície que, sense ser massa tova, impedeix que es produeixin danys en les caigudes. Com que és un esport que es practica descalç, cal ser molt escrupolós en la higiene dels peus per evitar contagis i també talls, pel que es recomana l’ús de sabatilles per caminar sempre que s’estigui fora del tatami.
Excepte en comptades excepcions com malalties greus que afecten a l’aparell locomotor (com l’osteoporosi), aquest esport el pot practicar qualsevol persona amb les limitacions pròpies de cada individu . A més, cal tenir en compte que el judo no sempre és combat: també es poden practicar en forma de Kata, que és l’execució de les tècniques a manera de demostració , i que exigeixen menys esforç físic al practicant.
Wikipedia, Judo (2014). Recuperat el 13 de febrer de 2014 des de: http://es.wikipedia.org/wiki/Judo